Προκύρηξη Θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλήρωση 1 θέσης Σχολικού Βοηθού νηπιαγωγείου στο Η΄ Νηπιαγωγείο Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία ή μέσα από την ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Πάφου από τη Δευτέρα 20/05/2024, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αδώνιδος 32, 8010, τηλ.: 26913529, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/05/2024 ώρα 12:00 μ.μ.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο)
  • Απολυτήριο Λυκείου (αντίγραφο)
  • Για Ευρωπαίους Υπηκόους (μη Κύπριους) απαιτείται Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, πιστοποιητικό γέννησης και απολυτήριο μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από Ορκωτό Μεταφραστή.

Ώρες παραλαβής αιτήσεων: 8:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση σε pdf

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram