Πλήρωση 1 θέσης Σχολικού Βοηθού νηπιαγωγείου στο ΙΓ’ Νηπιαγωγείο Πάφου

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλήρωση 1 θέσης Σχολικού Βοηθού νηπιαγωγείου στο ΙΓ’ Νηπιαγωγείο Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία ή μέσα από την Ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Πάφου από τη Τρίτη 06/06/2023, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αδώνιδος 32 8010, τηλ. : 26913529, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/06/2023 ώρα 12:00 μ.μ.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:

Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο).
Απολυτήριο Λυκείου (αντίγραφο).
Για Ευρωπαίους Υπηκόους (μη Κύπριους) απαιτείται Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.

Ώρες παραλαβής αιτήσεων : 7:30πμ – 12:00μ.μ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram