Πολιτικός Μηχανικός

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ζητά Πολιτικό Μηχανικό για συνεργασία, με αγορά υπηρεσιών, διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα προαίρεσης ακόμα ενός έτους.

Εκτιμώμενη δαπάνη €8000,00 ανά έτος.

Προσόντα:

  • Αναγνωρισμένο πτυχίο/δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
  • Καλή γνώση της αγοράς για κοστολογήσεις έργων
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Αρμοδιότητες:

  • Κοστολόγηση, εκτίμηση, αξιολόγηση μικρής έκτασης κτηριακών έργων (οικοδομικές εργασίες, μεταλλικές κατασκευές κ.α.)
  • Παρακολούθηση έργου
  • Προώθηση τεχνικών λύσεων
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης
  • Επικοινωνία με εργολάβους
  • Οτιδήποτε άλλο συναφές με θέματα της ειδικότητάς του/της

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποταθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιο κάτω:

α) Πιστοποιητικού Γέννησης

β) Πτυχίου/Διπλώματος

γ) Πιστοποιητικού συμπερίληψης στον κατάλογο Μελών του ΕΤΕΚ

δ) Βιογραφικό σημείωμα

ε) Βεβαιώσεις προηγούμενων εργοδοτών

στ) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη κτηριακών έργων, τουλάχιστον 2 ετών (βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Πάφου, οδός Αδώνιδος 32, 8010 Πάφος, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ της Παρασκευής 20/01/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 26813636, ώρες λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας

Πολιτικός Μηχανικός

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram