Πλήρωση μίας θέσης Γενικού Εργάτης Ε6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για την πλήρωση μίας θέσης Γενικού Εργάτης Ε6

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία ή μέσα από την Ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Πάφου από τη Δευτέρα 09/05/2022, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση

Καθήκοντα

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αδώνιδος 32, 8010, τηλ. : 26913529, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/05/2022 ώρα 12:00μ.μ.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:

Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο).
Για Ευρωπαίους Υπηκόους (μη Κύπριους) απαιτείται Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.
Κάτοχος απολυτηρίου Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ώρες παραλαβής αιτήσεων : 8:00πμ – 14:30μ.μ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram