Τεχνικά Επαγγέλματα - Πλήρωση Θέσης

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για την πλήρωση μίας θέσης Ε7 (Τεχνικά Επαγγέλματα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία ή μέσα από την Ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Πάφου από τη Δευτέρα 28/03/2022, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αδώνιδος 32, 8010, τηλ. : 26913529, το αργότερο μέχρι την Δεύτερα 04/04/2022 ώρα 12:00μ.μ.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:

Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο).
Για Ευρωπαίους Υπηκόους (μη Κύπριους) απαιτείται Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.
Κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Πιστοποιητικό ευδόκιμης υπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη σε αντίστοιχη θέση.
Υπηρεσία πέραν των δέκα χρόνων σε αντίστοιχη θέση.

Ώρες παραλαβής αιτήσεων : 8:00πμ – 14:30μ.μ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram