Προκήρυξη θέσεων - 2 θέσεις Σχολικών Βοηθών νηπιαγωγείων

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλήρωση 2 θέσεων Σχολικών Βοηθών νηπιαγωγείων  στα πιο κάτω σχολεία:

  1. ΙΑ  -  Αγίου Σπυρίδωνα -  1 Θέση
  2. ΙΒ  -  Πεύκιος Γεωργιάδης - 1 Θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία ή μέσα από την Ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Πάφου από τη Δευτέρα 12/07/2021, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αλόης 9, 8200, τηλ. : 26913529, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16/07/2021 ώρα 12:00 μ.μ.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:

Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο).
Απολυτήριο Λυκείου (αντίγραφο).
Για Ευρωπαίους Υπηκόους (μη Κύπριους) απαιτείται Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Ώρες παραλαβής αιτήσεων : 7:30πμ – 12:00μ.μ

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram