Στα Σχολεία Κανονικά 7/8 Ιανουαρίου 2021 οι Σχολικοί Συνοδοί

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ενημερώνει όλες τις/ τους Σχολικούς Συνοδούς/ Βοηθούς παιδιών με ειδικές ανάγκες όλων των εκπαιδεύσεων πως κατά τις ακόλουθες ημερονηνίες 7 και 8 Ιανουαρίου 2021 μετά και από συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να παρουσιαστούν στις σχολικές τους μονάδες κανονικά.

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram