Κενές Θέσεις 7 Σχολικών Βοηθών νηπιαγωγείων

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλήρωση 7 θέσεων Σχολικών Βοηθών νηπιαγωγείωνγια πέντε μήνες, για 4 ώρες ημερησίως στα πιο κάτω σχολεία:

1. Α - Νηπιαγωγείο Πάφου - 1 θέση

2. Γ΄ - Αποστόλου Παύλου - 1 Θέση

3. Ε - Αγίου Δημητρίου - 1 Θέση

4. ΣΤ - Κάτω Πάφου - 1 Θέση

5. ΙΑ - Αγίου Σπυρίδωνα - 1 Θέση

6. ΙΒ - Πεύκιος Γεωργιάδης (ΔΡΑΣΕ) - 1 Θέση

7. ΙΓ - (ΔΡΑΣΕ) - 1 Θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία ή μέσα από την Ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Πάφου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου,οδός Αλόης 9, 8200, τηλ. : 26913529, το αργότερο μέχρι την Τρίτη29/12/2020 ώρα 12:00 μ.μ. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσου

 Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο)

 Απολυτήριο Λυκείου (αντίγραφο)

Ώρες παραλαβής αιτήσεων : 7:30πμ – 12:00μ.μ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Αίτηση για πρόσληψη Βοηθού Νηπιαγωγείου

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram