ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ~ Πλήρωση Θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για πλήρωση θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου, 31 ώρες εβδομαδιαίως για τη Σχολική Χρονιά 2020 - 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πάφου από τη Δευτέρα 07/09/2020, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ή μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση από την ιστοσελίδα της Εφορείας Πάφου στην ενότητα Κενές Θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αλόης 9, 8200 το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 11/09/2020 η ώρα 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι με την παράδοση της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των €10,00 για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που θα διεξαχθούν για την διεκδίκηση της πιο πάνω θέσης.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram