Όραμα

Το όραμα και ο στόχος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου είναι να συνεχίσει να εργάζεται άοκνα και αδιάλειπτα ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να είναι ένας σημαντικός αρωγός της εκπαίδευσης με συνεχή προσπάθεια για συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μας μονάδων και εφοδιασμό υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε οι μαθητές μας να ζουν σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον, το οποίο να υποβοηθάει τόσο στην εκμάθηση όσο και στην ευχάριστη παραμονή τους στα σχολεία.

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram